Dit is een test

Peter Luscuere

Prof. ir. Peter Luscuere is hoogleraar aan de TU Delft, sectie ‘Building Physics&Systems’, gasthoogleraar aan de Tianjin University, PR China en tevens oprichter van ‘Inspired Ambitions’, een onafhankelijk adviesbureau.

Peter heeft uitgebreide ervaring met het ontwerp van binnenmilieu, zowel in de industrie, de gezondheidszorg als de utiliteitsbouw. Als directeur bij RTB van Heugten en later bij Royal Haskoning was hij als adviseur/projectdirecteur betrokken bij meerdere spraakmakende projecten zoals het ING-house, Erasmus MC, Orbis te Sittard en Het Nieuwe Rijksmuseum.

Peter is geïnspireerd geraakt door Cradle to Cradle® hetgeen onder andere heeft geleid tot de visie Beyond Sustainability waarin het concept van ‘positive footprints’ wordt toegepast op alle natuurlijke hulpbronnen. Op basis hiervan zoekt hij samenwerking met verschillende partijen in de bouw om tot noodzakelijke transities qua hernieuwbaarheid te komen. Binnen de Roadmap Next Economy, een project met Jeremy Rifkin voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was hij trekker van het transitiepad Circular Economy.