Rafael Calis Sanchez

Rafael Calis Sanchez is senior architect bij Architecten aan de Maas te Maastricht, hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwerpen van complexe en hoogtechnologische zorgomgevingen.
Het architectonische- en technologische ontwerp staan hierbij in dienst van de vraag van de gebruikers. In de gezondheidssector is eigenlijk nooit sprake van een ‘one-size-fits-all’ situatie. Intensieve ontwerpsessies met gebruikers en deskundigen worden ingezet om te komen tot optimale antwoorden.
Calis Sanchez richt zich volledig op het creëren voor anderen. Vanuit zijn multidisciplinaire werkervaring heeft hij geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken en is hij in staat over de grenzen van vakgebieden heen te kijken en mensen uit te dagen dit ook te doen.
Alles wat hij in zijn carrière heeft gedaan, maakt deel uit van een groter geheel, de menselijk component in de gezondheidszorg is voor hem bij uitstek de belangrijkste component zowel voor patiënt als voor professional.
Zijn passie en gedrevenheid komen ook voort uit een persoonlijke ervaring.

Projecten: OK-complexen, laboratoria, CSA’s, etc. voor het Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum, Elkerliek Ziekenhuis