De ideale operatiekamer met een optimaal beschermd gebied  

Voor elke operatiekamer is het beschermd gebied van groot belang om bacteriële infecties te voorkomen. Hierin bevinden zich het operatieteam, de patiënt en instrumententafels. Dit gebied moet vervuiling van buitenaf tegenhouden en vervuiling van binnenuit efficiënt afvoeren. Het is tot nu toe gebruikelijk om de omvang van het beschermde gebied te bepalen bij oplevering van een operatiekamer. Actiflow biedt de mogelijkheid om de omvang van het beschermde gebied al tijdens de ontwerpfase te bepalen, of later, tijdens het gebruik van de OK.

Luchtstroming inzichtelijk middels CFD
Actiflow is expert in luchtstroming. Middels Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties maken wij gas- en vloeistofstromingen inzichtelijk. CFD-simulaties bieden een grote meerwaarde voor een ontwerp- en validatietraject van zowel bestaande als nieuwe operatiekamers en zij geven meer inzicht dan enkel de metingen zoals voorgeschreven in de RL7 en RL8. CFD biedt namelijk de mogelijkheid om op ieder willekeurig punt in de OK te bekijken hoe de luchtstroom zich gedraagt en hoe het beschermde gebied zich ontwikkelt. Daarnaast is het mogelijk om middels simulaties de invloed van artsen, opdektafels, beeldschermen of lampen in kaart te brengen. Middels de simulatiemodellen kunnen dus de afmetingen van het beschermde gebied worden bepaald in verschillende condities. Dit maakt het ontwerptraject vele malen efficiënter en de operatiekamer veiliger, schoner en prettiger om in te werken.

Meer over Actiflow
Ons team bestaat uit ingenieurs en consultants met een brede kennis van luchtstroming en CFD. Wij geven u inzicht in de werking van uw product, systeem of gebouw en bieden ontwerpadvies met praktische richtlijnen en oplossingen. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde CFD-computersimulaties, prototypen en veldmetingen.

Bezoek onze website voor meer informatie: www.actiflow.com