Verdichting van techniek op elke vierkante meter in het steeds compacter wordende ziekenhuis

Verandering als gevolg van demografische en technologische ontwikkelingen is een constante factor in de gezondheidszorg. Medische innovaties, (keten)samenwerking, specialisatie en de noodzaak om de zorg steeds efficiënter én kwalitatief beter in te richten, zijn van invloed op de technische eisen en behoeften van het moderne ziekenhuis.

Het aantal nieuwe medische technologieën stijgt exponentieel en de toekomstige medische innovaties lijken oneindig. Focus op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing zijn aan de orde van de dag. Mede als gevolg van personeelstekorten en hogere kwaliteits- en veiligheidseisen zijn efficiënte en effectieve zorgprocessen noodzakelijk. Al deze ontwikkelingen zorgen voor verdichting van de techniek op elke vierkante meter in het steeds compacter wordende ziekenhuis. Deerns ondersteunt hoogwaardige zorgverlening met advies en ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, energie, smart building technologie en medische inrichting.

Flexibele hoogwaardige zorgomgeving

Door de verschuiving van care naar cure in ziekenhuizen ligt de focus van ziekenhuizen op de hoogwaardige zorgomgeving, de hotfloors, waar ander anderen OK’s en IC’s onderdeel van zijn. Met het oog op medische innovaties, zoals bijvoorbeeld de huidige overgang naar hybride OK’s, is flexibiliteit en schaalbaarheid van  installaties in deze ruimtes onontbeerlijk. Ook een feilloze, betrouwbare ICT-voorziening hoort daarbij omdat dit van essentieel belang is voor de continuïteit van de zorg. Met onze ontwerpen helpen we ziekenhuizen in te spelen op huidige én toekomstige behoeften en voorzieningen. Op die manier ontstaat een flexibele hoogwaardige zorgomgeving die met minimale aanpassingen ook toekomstbestendig blijft als de ontwikkelingen daarom vragen.

Smart building technology koppelen aan smart care

Nu ook ziekenhuizen steeds meer beschikken over relevante (technische) data, is het inzetten van smart building technology een logische vervolgstap. Deerns ziet kansen om de kwaliteit en efficiëntie van de zorgprocessen te verhogen en daarmee kosten te besparen, klimaatdoelstellingen te behalen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren door slimme techniek in te zetten en aan elkaar te koppelen. Daarbij houdt Deerns altijd oog voor de businesscase van het project en hoe binnen de beschikbare middelen de beste resultaten te behalen zijn.

Deerns heeft veel ervaring met projecten in de gezondheidszorg. Onze experts hebben intensief overleg met artsen en medisch personeel om met technologie een bijdrage te kunnen leveren aan hun manier van werken. We kennen de ontwikkelingen van de regelgeving, medische apparatuur en specifieke zorgprocessen en weten welke implicaties dit heeft voor het totale installatieontwerp.