26 maart 2020
3e FMT Totaal OK CONGRES EN BEURS
SUPERNOVA - JAARBEURS UTRECHT

PROGRAMMA "KEUZES EN PRAKTIJKERVARINGEN IN DE OK"

PROGRAMMA "KEUZES EN PRAKTIJKERVARINGEN IN DE OK"

Het programma van dit derde Totaal OK-congres richt de focus op waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en welke ervaringen gebruikers in de praktijk hebben. Ontwerp en inrichting, het praktisch en medisch gebruik, richtlijnen en beheer van nieuwe, integrale OK-concepten zullen, vanuit meerdere interessante invalshoeken, volop de aandacht krijgen.

Dagvoorzitter is prof. ir. Peter Luscuere, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft.

DOELGROEPEN

DOELGROEPEN

Het congres richt zich op de volgende doelgroepen:
• Bestuurders van ziekenhuizen en klinieken;
• Leidinggevenden en medewerkers OK;
• Facilitair/Techniek/Bouwbureau en Inkoop;
• Architecten en organisatie-adviesbureaus;
• Technisch en bouwkundig adviesbureaus;
• Relevante bedrijven/leveranciers;
• Beroepsorganisaties en -Verenigingen;
• Hygiënisten en belangstellende medici;
• Vakmedia.
U kunt zich nu inschrijven.

BEDRIJVENBEURS

BEDRIJVENBEURS

Exposanten op de bedrijvenbeurs van Totaal OK 2020 brengen u op de hoogte van de nieuwste producten, innovaties en diensten.
Daarnaast biedt de bedrijvenbeurs een uitstekende gelegenheid voor informeel, sfeervol netwerken.
Op de centrale beursvloer in de foyer verwelkomen wij onze sponsoren met een (al of niet gecombineerde) informatiestand.